Обекти  
 
Разгледайте по-големите обекти,
на които сме извършили строителен надзор
строителен надзор - обекти
  Услуги  
 
Строителен надзор, оценка
за съответствие, технически паспорти и други
строителен надзор - услуги
  За нас
         
  строителен надзор  

„ПЕРФЕКТ 10” ЕООД е регистрирана през 2008 г. и притежава Лиценз № ЛК-000632/22.07.2008г., издаден от МРРБ, и Удостоверение № РК-0026 / 15.04.2013 г., издадено от ДНСК, с които е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежи от всички категории на територията на цялата страна.

Фирмата разполага с екип от правоспособни физически лица, за изпълняване на строителен надзор, в различни направления - архитекти, конструктори, електроинженери, ВиК инженери, ОВ инженери, енергийна ефективност, инженери пътно и ЖП строителство...

прочети целия текст

 

(С) Всички права запазени - Строителен надзор - Перфект 10 ЕООД, Стара Загора